Việc các công ty viễn thông di động tung ra nhiều chiêu khuyến mãi như tặng thời lượng sử dụng, nhân đôi tài khoản... để cạnh tranh đã khiến việc thay sim điện thoại di động của khách hàng như một thứ mốt.