Dàn chống tự hành VINAALTA

19/Thg11/2008 13:36:04

Đây là một trong những kết quả của đề tài cấp nhà nước KC.06.01/06-10: “Nghiên cứu lựa chọn công nghệ cơ giới hoá khai thác và thiết kế, chế tạo loại dàn chống tự hành phù hợp áp dụng đối với điều kiện địa chất các vỉa dày độ dốc đến 350 tại vùng Quảng Ninh”, do các nhà khoa học của Viện Khoa học Công nghệ Mỏ (Tập đoàn công nghiệp than - khoảng sản Việt Nam) thiết kế, chế tạo.

Theo Hiện đại hoá