Thứ bảy, 24/04/2021
 • Thử nghiệm website mới
 • Tin tức
 • Trang chủ
Giới thiệu VAA
Hoạt động của VAA
Tin tức & Sự kiện
Hội nghị VCCA 2021
Hội nghị VCCA 2019
Hội nghị VCCA 2017
Hội nghị VCCA 2015
Hội nghị VCCA 2013
Hội nghị VCCA 2011
Tổ chức và Hội viên
Sản phẩm - Giải pháp
Tổ chức- Nhân sự VAA
Trường đào tạo nghề HTS
Tạp chí TDH Ngày nay
Tư vấn & Phản biện
Bệnh viện biến tần
  Tìm kiếm

Thông tin thời tiết


Hội đồng cố vấn:
    GS. TS. Châu Văn Minh           (Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam)
    GS. Viện sỹ Đặng Vũ Minh      (Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam)
    TS. Nguyễn Quân                      (Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)
    TS. Vũ Huy Hoàng                     (Bộ trưởng Bộ Công thương)
 
Chủ tịch:                       
    TS. Đỗ Hữu Hào                         (Chủ tịch Hội Tự động hoá Việt Nam)
 

Ban tổ chức:

Đồng Trưởng ban
                       

    KS. Phạm Ngọc Thăng ,            (Phó Chủ tịch - Tổng thư ký   Hội Tự động hoá Việt Nam)

    GS.TSKH. Phạm Thế Long,       (Giám đốc - Học Viện Kỹ thuật Quân sự)

    GS.TS. Nguyễn Trọng Giảng,   (Hiệu trưởng - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội)

    PGS. TS. Lê Hoài Quốc,           (Phó Giám đốc Sở KH&CN Tp. Hồ Chí Minh)

    TS. Lê Xuân Rao,                    (Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội)

    PGS. TS. Thái Quang Vinh,        (Viên trưởng  Viện công nghệ thông tin, Viện KH&CN Việt Nam)

Uỷ viên                                                    

    PGS.TS. Nguyễn Mộng Hùng,    (CT Hội Tự động hoá TP. Hồ Chí Minh)

    PGS.TS. Nguyễn Văn Liễn,        (Hội Tự động hoá Việt Nam)

    TS. Trần Quang Uy,                    (TTK Hội Đo lường Việt Nam)

    ThS. Đinh Văn Hiến,                   (Phó TBT Tạp chí Tự động hoá ngày nay)

                         

Ban chương trình:

Đồng Trưởng ban:                              
    PGS. TSKH. Phạm Thượng Cát,    (Tổng Biên tập Tạp chí Tin học và Điều khiển học)   
    PGS. TSKH. Nguyễn Công Định,    (Phó Giám đốc, Học viện Kỹ thuật Quân sự)

    GS. TSKH. Nguyễn Phùng Quang,  (Phó Viện trưởng Viện Đào tạo SĐH, Trường Đại học bách khoa Hà Nội)

Uỷ viên:

    PGS. TS. Nguyễn Hồng Anh,           (Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn)             
    PGS. TS. Nguyễn Tăng Cường,     (Học viện Kỹ thuật Quân sự)
    TS. Trần Quang Châu,                      (Chủ tịch Hội KH&CN Hàng không Việt Nam)                         
    PGS. TS. Lê Bá Dũng,                   (Viện công nghệ thông tin, Viện KH&CN Việt Nam) 
    PGS. TS. Bùi Thế Dũng,                (Viện Vật lý, Viện KH&CN Việt Nam)                     
    TS. Phạm Trung Dũng,                  (Học viện Kỹ thuật Quân sự)
    PGS. TS. Tô Văn Dực,                   (Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự)                        
    PGS. TS. Lê Văn Doanh,               (Trường Đại học bách khoa Hà Nội)
    TS. Lê Nguyên Đạt                        (Cục trưởng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bộ Quốc phòng)           
    GS. TSKH. Bạch Vọng Hà,             (Hội Tự động hóa Việt Nam)                 
    TS. Đặng Xuân Hoài,                     (Tổng công ty tàu thuỷ Việt Nam)
    PGS. TS. Đào Văn Hiệp,                (Học viện Kỹ thuật Quân sự)                      
    PGS. TS. Nguyễn Quang Hoan,     (Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông)
    GS. TSKH. Thân Ngọc Hòan,         (Đại học Dân lập Hải Phòng) 
    GS. TSKH. Cao Tiến Huỳnh           (Viện Tự động hóa, Viện KH và CN Quân sự)            
    TS. Nguyễn Quang Hải,                 (Viện phó Viện Kỹ thuật quân sự Hải quân)
    PGS. TS. Nguyễn Như Hiển,          (Đại học Thái Nguyên)             
    GS. TSKH. Nguyễn Văn Khang,    (Trường  Đại học bách khoa Hà Nội)
    PGS. TS. Bùi Quốc Khánh,            (Giám đốc Trung tâm Hi-Tech Trường Đại học bách khoa Hà Nội)
    PGS. TS. Nguyễn Ngọc Lâm         (Phân viện VIETLINA TP. Hồ Chí Minh)                       
    PGS. TSKH. Trần Hoài Linh,         (Trường Đại học bách khoa Hà Nội)
    PGS. TS. Lê Hùng Lân,                  (Trường Đại học Giao thông vận tải)                        
    PGS. TSKH. Hồ Đắc Lộc,              (Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp TP Hồ Chí Minh)
    PGS. TS. Phan Xuân Minh,            (Trường Đại học bách khoa Hà Nội)                  
    PGS. TS. Tạ Cao Minh,                  (Trường Đại học bách khoa Hà Nội)
    PGS. TS. Đinh Văn Nhã,                (Phó chủ tịch Hội TĐH Việt Nam)
    PGS. TS. Dương Hoài Nghĩa        (Trường Đại học bách khoa TP. Hồ Chí Minh)
    PGS. TS. Nguyễn Văn Nhờ            (Trường Đại học bách khoa TP. Hồ Chí Minh)             
    TS. Nguyễn Chí Ngôn,                    (Đại học Cần Thơ)
    GS.TSKH. Nguyễn Thiện  Phúc,    (Trường Đại học bách khoa Hà Nội)       
    PGS. TS. Nguyễn Doãn Phước,   (Trường Đại học bách khoa Hà Nội)
    GS. TSKH. Vũ Ngọc Phát,             (Viện Toán học, Viện KH&CN Việt Nam)                   
    PGS. TS. Lê Hoài Quốc,                (GĐ Sở KH&CN TP. Hồ Chí Minh)
    TS.  Nguyễn Chỉ Sáng,                   (Viện nghiên cứu Cơ khí) 
    GS. TSKH. Nguyễn Ngọc San       (Học viện Công nghệ Bưu chính Viến thông)                  
    TS. Phạm Minh Tuấn,                     (Viện Công nghệ thông tin, Viện KH&CN Việt Nam) 
    PGS. TS. Phạm Anh Tuấn,            (Viện phó Viện Công nghệ vũ trụ, Viện KH&CN Việt Nam)                           
    GS. TS. Nguyễn Trọng Thuần,       (Trường Đại học bách khoa Hà Nội)             
    PGS. TS. Phạm Ngọc Tiệp,          (Trường Đại học Hằng hải Hải Phòng)
    TS. Nguyễn Chi Tình                      (Trường Đại học Mỏ Địa chất)
    PGS. TS. Lê Tòng,                         (Trường Đại học Giao thông vận tải)                                    
    TS.  Nguyễn Thế Truyện,                (Viện trưởng Viện Điện tử, Tin học và Tự động hoá)
    PGS. TS. Trần Đức Thuận,           (Trưởng Ban Đào tạo, Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự)                  
    TS. Đặng Ngọc Thanh,                   (Học viện Kỹ thuật Quân sự)
    PGS. TS. Nguyễn Tân Tiến            (Trường Đại học bách khoa TP. Hồ Chí Minh)
    PGS. TS. Trần Quang Vinh,           (Đại học quốc gia Hà Nội)  
    PGS. TS. Đòan Quang Vinh,         (Đại học Đà nẵng)              
    PGS. TS. Thái Quang Vinh,           (Viện trưởng Viện Công nghệ thông tin, Viện KH&CN Việt Nam) 
    PGS. TS. Đào Hoa Việt,                (Học viện Kỹ thuật Quân sự)
    GS. TS. Phạm Thị Ngọc Yến,        (Trường Đại học bách khoa Hà Nội)                     

   

Ban Thư ký
Đồng Trưởng ban:            
    ThS. Trịnh Đình Đề,                    (Phó Chủ tịch Hội TĐH VN)
    PGS. TS. Phạm Anh Tuấn,         (Viện phó Viện Công nghệ vũ trụ, Viện KH&CN Việt Nam) 

Uỷ viên: 

    KS.  Nguyễn Tiến Dũng,            (Tạp chí Tự động hoá ngày nay)                   
    ThS.  Nguyễn Như Thắng,        (Công ty Minh Việt)

    Dương Tố Vân,                          (Chánh VP Hội TĐH VN)


Cơ quan bảo trợ :

 

·          Bộ Khoa học và Công nghệ

·          Bộ Công thương

·          Bộ Giáo dục và Đào tạo

·          Liên Hiệp các Hội KH&KT Việt Nam

·          Viện Khoa học và Công nghệ Việt nam

·          Viện KH và CN Quân sự

·          Đại học Quốc gia Hà nội

 

Cơ quan đồng tổ chức:

           

·          Hội Tự động hóa Việt nam

·          Viện Công nghệ thông tin, VAST

·          Học Viện Kỹ thuật Quân sự

·          Đại học Bách khoa Hà nội

·          Sở Khoa học và công nghệ Hà nội

·          Sở Khoa học và công nghệ TP HCM

 

Kỷ yếu hội nghị: 

 • Các  báo cáo được trình bày ở Hội nghị  sẽ được  đăng  trong CD kỷ yếu và quyển tuyển tập Hội nghị  có mã số ISBN 978-604-911-020-7.
 • CD kỷ yếu Hội nghị VCCA-2011  với chế độ tìm kiếm tiện lợi sẽ được phát hành trước Hội nghị và các đại biểu đăng ký tham gia Hội nghị sẽ được nhận 01 đĩa CD kỷ yếu.
 • Việc phát hành bản in tuyển tập Hội nghị sẽ được  thực hiện sau hội nghị tùy thuộc vào số lượng đăng ký mua  tại Hội nghị.

Kêu gọi Tài trợ:


Ban tổ chức hội nghị đánh giá cao và kêu gọi  các đơn vị  và cá nhân tài trợ, ủng hộ bằng hiện vật, dịch vụ hay ngân khoản để Hội nghị VCCA-2011 thành công tốt đẹp. Mọi tài trợ bằng hiện vật, hay dịch vụ xin  liên hệ với Ban tổ chức Hội nghị. Các tài trơ bằng tiền xin gửi về tài khoản của Hội nghị như sau:

 

Tên tài khoản: Hội Tự động hoá Việt nam

Số tài khoản: 10201-0000-476807

Ngân hàng:  Ngân hàng Công thương Ba Đình Hà Nội

Xin đề rõ kinh phí tài trợ cho Hội nghị VCCA-2011.


Mọi đơn vị, cá nhân tài trợ cho Hội nghị đều được ghi danh và công bố trước Hội nghị.

 

Quảng cáo và triển lãm

 

Các đơn vị, cá nhân có nhu cầu quảng cáo, triển lãm giới thiệu sản phẩm, dịch vụ tại Hội nghị và trong các  ấn phẩm của Hội nghị xin liên hệ trực tiếp tới Ban tổ chức của Hội nghị.

 

Các mốc thời gian:

 • Thời điểm kết thúc nhận bài:                     15/09/2011 (Đã được kéo dài)
 • Thời điểm thông báo chấp nhận bài:         15/10/2011
 • Thời hạn nộp bài đã được chỉnh sửa:        30/10/2011
 • Thời hạn đăng ký tham dự Hội nghị:         15/11/2011
 • Thời gian tổ chức Hội nghị:                       25-26/11/2011
Kêu gọi  tài trợ:

         

Bình luận - Comment (FB):
Locations of visitors to this page
www.automation.org.vn

HỘI  TỰ ĐỘNG HOÁ VIỆT NAM (VAA)

Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Tạ Cao Minh

Giấy phép ICP số: 198/GP-BC ngày 02 tháng 05 năm 2008 của Bộ Thông tin và Truyền Thông

Trụ sở: Phòng 410 tòa nhà 24 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 22157058  Fax: (84-24) 32669648

E-mail: tudonghoavp@gmail.com- info@minhviet.com.vn, Thiết kế bởi Intecom (Minh Việt JSC)