Phổ biến ICT để giảm nghèo

29/Thg6/2006 00:29:22

Giảm nghèo cho nông dân, trẻ em có nhiều cơ hội học hành

Đây là nội dung cuộc giao lưu trực tuyến với chủ đề “Công nghệ thông tin truyền thông (ICT) góp phần đảm bảo an ninh lương thực và giảm nghèo ở Việt nam”, của Nhóm các Tổ chức Xã hội Dân sự vì An ninh Lương thực & Giảm nghèo (CIFPEN – Civil Society Inclusion in food security and poverty alleviation network ) được ActionAid Việt Nam hỗ trợ.

Theo ban tổ chức, hoạt động trên thực hiện với mục đích huy động sự tham gia đối thoại, đàm đạo, bình luận, cho ý kiến về vấn đề ứng dụng ICT góp phần đảm bảo an ninh lương thực từ các tổ chức thành viên nhóm CIFPEN, tổ chức phi chính phủ, khu vực chính phủ, doanh nghiệp và rộng rãi các tầng lớp nhân dân.

Qua cuộc tọa đàm trực tuyến trên báo điện tử VnMedia trên mạng internet, Nhóm CIFPEN hi vọng phát hiện các vấn đề, giải pháp,  thách thức và tạo sự quan tâm của xã hội và Chính phủ về vấn đề chia sẻ thông tin trong an ninh lương thực đối với nông dân nghèo, để đưa ra các giải pháp, chính sách phù hợp trong quá trình phát triển và hội nhập thế giới của Việt Nam.

Chủ đề và phạm vi của buổi tọa đàm trực tuyến khá rộng và bao trùm nhiều vấn đề nhỏ.

Một số vấn đề gợi mở định hướng cho cuộc đàm đạo theo chủ đề “Công nghệ thông tin truyền thông góp phần đảm bảo an ninh lương thực và giảm nghèo ở Việt nam”.

Có thể kể đến chủ đề internet đóng vai trò như thế nào trong việc đảm bảo thông tin an ninh lương thực, làm thế nào đưa các ứng dụng thương mại điện tử tới nông dân (đặc biệt các vùng sâu, vùng xa), hoặc nông dân cần có những điều kiện gì để có thể tiếp cận đến kho thông tin - kiến thức trên internet phục vụ sản xuất nông nghiệp và đời sống.

Toạ đàm còn bán đến các điểm bưu điện văn hóa xã (internet) có hiệu quả thực sự đối với nông dân hay không, làm thế nào để khắc phục vấn đề khoảng cách số đối với nông dân, và các tổ chức phí chính phủ đóng góp được vai trò gì trong đảm bảo an ninh lương thực với công cụ ICT.

Bàn luận về những vấn đề trên là khách mời giao lưu trực tuyến của VnMedia và Nhóm CIFPEN: ông Nguyễn Long (Tổng Thư ký Hội Tin học Việt Nam), bà Trần Thị Hương (Giám đốc Trung tâm Phát triển Bền vững, Giám đốc Cổng Phát triển Việt Nam - VnDG), ông Phạm Quang Diệu (Giám đốc Trung tâm Thông tin, Viện Chính sách Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn), và ông Nguyễn Như Thắng (Giám đốc điều hành Technoaid).

Sao phải hệ luỵ

 

Giảm nghèo cho nông dân người dân tộc càng quan trọng

Các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDGs) của Ngân hàng Thế giới (WB) chỉ ra ICT là một thành phần quan trọng trong việc loại trừ nghèo đói trên thế giới.

Với hơn 75% dân số ở vùng nông thôn, trong đó 85% trực tiếp và gián tiếp trong sản xuất nông nghiệp, WB nhấn mạnh các ứng dụng của ICT trong công cuộc giảm nghèo phải thể hiện được vai trò cần thiết trong nông nghiệp và các lĩnh vực liên quan như an ninh lương thực và đời sống của nông dân.

Trong tiến trình này, thách thức lớn nhất đối với người nghèo nói chung và nông dân nghèo nói riêng là nguy cơ “khoảng cách số” do yếu tố về hạ tầng thông tin, tài nguyên và hạn chế nguồn lực, giá thành cao, kỹ năng hạn chế về kỹ thuật, dẫn đến hạn chế khả năng tiếp cận và chia sẻ kiến thức, thông tin về lĩnh vực nông nghiệp - lâm - ngư nghiệp.

Theo đánh giá, nông dân trực tiếp sản xuất ra lúa gạo là những người có nguy cơ cao về đói và nghèo, trong bối cảnh kinh tế phát triển và hội nhập quốc tế.

Trong các nguyên nhân của đói nghèo, đặc biệt với nông dân, người dân tộc thiểu số, ngoài những vấn đề về xã hội, kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, còn có yếu tố thiếu hiểu biết, kiến thức do không được tiếp cận thông tin kinh tế, khoa học, kỹ thuật, thiếu kiến thức về tổ chức sản xuất và tổ chức cuộc sống.

Xoá đói giảm nghèo ở Việt Nam được thế giới đánh giá là một trong những thành công nhất của phát triển kinh tế, xã hội những năm 90 thế kỷ 20.

Tỷ lệ nghèo đói chung của Việt Nam theo cách tính của Ngân hàng Thế giới (WB) giảm từ 58% năm 1993 xuống còn 29% năm 2002. Và nếu theo chuẩn nghèo quốc gia mới, đến cuối năm 2003 tỷ lệ hộ đói nghèo của cả nước còn 9,51%.

Tuy nhiên, Việt Nam vẫn xếp trong nhóm các nước nghèo trên thế giới.

Thành Nam