Ra mắt Hội đồng Chính sách KH&CN Quốc gia nhiệm kỳ mới

08/Thg4/2009 14:08:12

 Ngày 7/4, tại Hà Nội, Hội đồng Chính sách Khoa học và Công nghệ Quốc gia (KH&CN QG) nhiệm kỳ 2009-2013 đã chính thức ra mắt và họp phiên thứ nhất với sự tham dự của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân.

Trong nhiệm kỳ mới, Hội đồng Chính sách KH&CNQG sẽ tập trung vào 2 nhiệm vụ cơ bản là: Tư vấn theo yêu cầu của Thủ tướng về chính sách, cơ chế quản lý, chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triển KH&CN; Chủ động đề xuất với Thủ tướng Chính phủ những kiến nghị thuộc các nội dung nêu trên khi Hội đồng thấy cần thiết.

Trong năm 2009, Hội đồng sẽ chủ động tư vấn: Chuẩn bị cho chiến lược mới về KH&CN tới 2020; Chính sách thúc đẩy Việt Nam trở thành “Nước mạnh về CNTT”; Cơ chế, chính sách để KH&CN thúc đẩy sản xuất.

GS. TSKH Đỗ Trung Tá, Phái viên của Thủ tướng Chính phủ về CNTT đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Chính sách KH&CN Quốc gia nhiệm kỳ 2009-2013 cho biết, nhiệm kỳ mới của hội đồng ra đời trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu nên nhiệm vụ của Hội đồng càng trở nên nặng nề hơn, đòi hỏi trách nhiệm cao của mỗi thành viên trong hội đồng. Muốn các chính sách được Hội đồng đề xuất, kiến nghị biến thành động lực cho KHCN, thúc đẩy các ngành KHCN cao cũng như tạo ra thị trường cho KHCN thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển thì cần phải có sự nghiên cứu kỹ lưỡng, tiếp thu có chọn lọc các tiến bộ KH&CN trên thế giới và trên cơ sở sâu sát thực tiễn.

Theo ictnews.vn