Chùm ảnh giao lưu trực tuyến ngày 30-06-2006 tại VNMedia của mạng CIFPEN
Giao lưu trực tuyến trên mạng Internet là một hình thức mới nhằm tạo ra kênh truyền thông đa chiều (multiway) giữa các khách mời chuyên gia về lĩnh vực chủ đề thảo luận và cộng đồng nhằm tăng cường đối thoại, phát hiện các vấn đề mới giúp ứng dụng CNTT và truyền thông cho phát triển đảm bảo an ninh lương thực và giảm nghèo, đó là mục tiêu của giao lưu trực tuyến lần 2 ngày 30-6-2006
Chùm ảnh giao lưu trực tuyến ngày 30-05-2006 tại VNMedia của mạng CIFPEN
Giao lưu trực tuyến trên mạng Internet là một hình thức mới nhằm tạo ra kên truyền thông đa chiều giữa các khách mời chuyên gia về lĩnh vực chủ đề thảo luận và cộng đồng nhằm tăng cường đối thoại, phát hiện các vấn đề mới giúp cho phát triển đảm bảo an ninh lương thực và giảm nghèo, đó là mục tiêu của giao lưu trực tuyến lần 1 ngày 30-5-2006