VAA và UBND tỉnh Bắc Kạn ký kết hợp tác thực hiện chuyển đổi số

29/Thg11/2021 10:03:00

Vừa qua, trong khuôn khổ sự kiện khai trương sàn giao dịch Thông tin công nghệ và Thiết bị đã diễn ra buổi lễ ký kết hợp tác giữa Hội Tự động hóa Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn nhằm thúc đẩy các hoạt động chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Hội Tự động hóa Việt Nam và UBND tỉnh Bắc Kạn

Đến tham dự buổi lễ có: ông Nguyễn Quân – Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam; ông Nguyễn Đăng Bình – Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn; ông Dương Nguyên Bình, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Tự động hóa Việt Nam cũng như các nhà lãnh đạo, chuyên gia hai bên.

Theo thỏa thuận được ký kết, Hội Tự động hóa Việt Nam sẽ tư vấn cho tỉnh Bắc Kạn về công tác tuyên truyền nhằm thay đổi nhận thức của địa phương về cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số; tư vấn đào tạo nguồn nhân lực, nhất là về lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử viễn thông; tư vấn về lựa chọn công nghệ phù hợp. (thông qua các Hội thảo chuyên đề trực tiếp hoặc online). Ngoài ra, Hội Tự động hóa sẽ hỗ trợ tổ chức các buổi hội thảo về chuyển đổi số và các công nghệ thông minh khác trong lĩnh vực y tế, giao thông, quản trị doanh nghiệp, thành phố thông minh,…

Trong thời gian tới, Hội Tự động hóa sẽ tư vấn, hỗ trợ triển khai công nghệ tự động hóa, chuyển đổi số và công nghệ thông minh trong sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và các lĩnh vực khác; Cử các chuyên gia tham gia vào các Dự án Khoa học & công nghệ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và giải quyết các đề xuất của các Doanh nghiệp, Hợp tác xã hay các cơ quan quản lý nhà nước của tỉnh theo yêu cầu.

Lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Kạn tặng bức tranh lưu niệm cho Hội Tự động hóa Việt Nam

Nhằm thỏa thuận hợp tác được thực hiện thành công, tỉnh Bắc Kạn sẽ Thành lập Tổ công tác do 1 đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng; Giao cho Sở Khoa học và Công nghệ làm đầu mối; chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh triển khai, thực hiện Chương trình hợp tác. Hàng năm, các nhà lãnh đạo sẽ tổng hợp báo cáo kết quả phối hợp giữa UBND tỉnh Bắc Kạn và Hội Tự động hóa Việt Nam. Các sở, ngành, địa phương có liên quan, căn cứ chức năng nhiệm vụ phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, UBND thành phố Bắc Kạn tham mưu triển khai thực hiện nội dung phối hợp theo ngành, lĩnh vực thuộc thẩm quyền.

Về phía Hội Tự động hóa Việt Nam, hội sẽ thành lập một tổ công tác do đồng chí Phó Chủ tịch Hội làm Tổ trưởng và các thành viên có liên quan để trực tiếp nghiên cứu, trao đổi, tham mưu, đề xuất và phụ trách triển khai các nội dung phối hợp; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên tổ công tác.

Duy Anh