THÔNG BÁO SỐ 2: HỘI NGHỊ VÀ TRIỂN LÃM QUỐC TẾ LẦN THỨ 6 VỀ ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ
Hội nghị - Triển lãm quốc tế về Điều khiển và Tự động hóa VCCA-2021 (Vietnam International Conference and Exhibition on Control and Automation) là Hội nghị VCCA lần thứ 6 được Hội Tự động hóa Việt Nam tổ chức, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh là đơn vị đăng cai, sẽ diễn ra trong hai ngày 05-06/11/2021. Tiêu đề chính của Hội nghị là “Tự động hoá trong chương trình chuyển đổi số Quốc gia: Thông minh và sáng tạo”.
Thông tin chung VCCA 2021
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KHOA HỌC VÀ TRIỂN LÃM QUỐC TẾ LẦN THỨ VI VỀ ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA - VCCA 2021
Hội Tự động hóa Việt Nam xúc tiến tổ chức Hội nghị VCCA 2021
Ngày 23/2/2021, Hội Tự động hóa Việt Nam (VAA) đã tổ chức cuộc họp trực tuyến Ban Thường vụ mở rộng lần thứ hai trong nhiệm kỳ mới nhằm triển khai các hoạt động cho Hội nghị Điều khiển và Tự động hóa lần thứ 6 (VCCA 2021), đồng thời cũng đề ra kế hoạch hoạt động cho nhiệm kỳ V.
Hội Tự động hóa Việt Nam khởi động chương trình VCCA – 2021
Từ ngày 11 – 14/01/2021, đoàn cán bộ lãnh đạo Hội Tự động hóa Việt Nam (VAA) do TS. Dương Nguyên Bình – Phó Chủ tịch Thường trực VAA, PGS.TS. Bùi Quốc Khánh – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký VAA phụ trách đã đến làm việc với Ban Giám đốc, Ban Giám hiệu và lãnh đạo các Hội Tự động hóa ở Tp. Hồ Chí Minh và Tp. Đà Nẵng nhằm chuẩn bị cho công tác tổ chức đại sự kiện Hội nghị Khoa học và Triển lãm quốc tế về Điều khiển và Tự động hóa (VCCA – 2021).