VCCA2024

Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức VCCA-2024

Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức VCCA-2024

VCCA 2021

THÔNG BÁO SỐ 2: HỘI NGHỊ VÀ TRIỂN LÃM QUỐC TẾ LẦN THỨ 6 VỀ ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ

Hội nghị - Triển lãm quốc tế về Điều khiển và Tự động hóa VCCA-2021 (Vietnam International Conference and Exhibition on Control and Automation) là Hội nghị VCCA lần thứ 6 được Hội Tự động hóa Việt Nam tổ chức, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh là đơn vị đăng cai, sẽ diễn ra trong hai ngày 05-06/11/2021. Tiêu đề chính của Hội nghị là “Tự động hoá trong chương trình chuyển đổi số Quốc gia: Thông minh và sáng tạo”.

VCCA 2017

Tin tức chưa được cập nhật

VCCA 2015

Tin tức chưa được cập nhật

VCCA 2013

Tin tức chưa được cập nhật

VCCA 2011

Thông báo kết quả phản biện

Kết quả phản biện sẽ được gửi qua thư điện tử trực tiếp tới địa chỉ e-mail của các tác giả nộp bài (corresponding authors) của từng bài.