EVN nhận giải thưởng Doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc năm 2021

10/Thg12/2021 09:46:18

Đây là lần thứ 3 liên tiếp EVN được vinh danh là Doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc. Để đoạt được giải thưởng quan trọng này, EVN cùng với 53 doanh nghiệp, tập đoàn công nghệ, cơ quan nhà nước, đã vượt qua hơn 300 hồ sơ dự thi chung khảo của 4 hạng mục: Sản phẩm dịch vụ, giải pháp số tiêu biểu; Doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc; Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc; Thu hẹp khoảng cách số. Giải thưởng được trao cho những giải pháp chuyển đổi số của các đơn vị, tổ chức có thành tựu trong công cuộc chuyển đổi số, phát triển kinh tế số của Việt Nam.

EVN nhận giải thưởng cho hạng mục Doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc

Để đạt được thành quả trên, thời gian qua, EVN đã thực hiện công tác số hóa và ứng dụng CNTT tại hầu hết các lĩnh vực hoạt động của Tập đoàn. EVN đã tự phát triển 16 hệ thống phần mềm dùng chung trong toàn Tập đoàn và hàng chục các ứng dụng đặc thù khác. Các hệ thống phần mềm đã cơ bản đáp ứng các quy trình nghiệp vụ lõi trong hầu hết các hoạt động điều hành SXKD của Tập đoàn. Các giải pháp ứng dụng tiêu biểu về chuyển đổi số giúp EVN trở thành doanh nghiệp số xuất sắc năm 2021 đã được Ban Tổ chức vinh danh lần này bao gồm: Phần mềm Cổng thông tin điện tử (EVNPortal) hỗ trợ Chương trình cải cách hành chính EVN; Phần mềm Cung cấp Dịch vụ điện theo phương thức giao dịch điện tử.

EVN nhận giải thưởng cho hạng mục Doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc

Tiến sĩ Nguyễn Quân – Chủ tịch Hội đồng Chung khảo Giải thưởng cho biết: “Năm nay xem các hồ sơ mà Hội đồng sơ tuyển đã xét duyệt, chúng tôi nhận thấy có nhiều giải pháp mang tính toàn diện và rất sáng tạo, đặc biệt là tính hiệu quả của các giải pháp đó. Nhiều giải pháp đã áp dụng thành công trong thực tiễn, có doanh thu tương đối lớn, phục vụ không chỉ cho doanh nghiệp mà còn cho đời sống xã hội nói chung. Có những giải pháp đã được hình thành từ nhiều năm trước đây nhưng đến thời điểm này thì đã bắt đầu phát huy tác dụng trong đời sống. Tôi cho rằng đây là những sản phẩm rất tiêu biểu – có thể coi là nền tảng để các doanh nghiệp khác, các tổ chức khác nghiên cứu sử dụng, áp dụng cho doanh nghiệp của mình. Như vậy sẽ thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số của Việt Nam”.

Sau vòng xét duyệt sơ khảo, Ban Tổ chức đã chọn lựa được 100 hồ sơ vào vòng chung khảo. Hội đồng chung khảo đã chọn lựa được 53 hồ sơ xuất sắc nhất để trao giải thưởng ở 4 hạng mục, gồm cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc; doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc; sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số tiêu biểu; sản phẩm, giải pháp thu hẹp khoảng cách số.

Có nhiều giải pháp còn phục vụ rất hữu ích cho cộng đồng trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, như giải pháp ATM gạo, ATM khẩu trang, giải pháp hỗ trợ miễn phí việc học online cho các trường học, nền tảng quản lý thông tin y tế cơ sở, nền tảng callbot…

Tam Nguyên