Kết qủa giao lưu trực tuyến trên VnMedia ngày 30-6-2006
Giao lưu trực tuyến với chủ đề “CNTT-truyền thông đảm bảo an ninh lương thực và giảm nghèo”, do CIFPEN tổ chức ngày 30-6-2006 trên website của VnMedia, địa chỉ www.vnmedia.vn
Kết qủa giao lưu trực tuyến trên VnMedia ngày 30-5-2006
Giao lưu trực tuyến với chủ đề “Tác động của hội nhập WTO đến người nông dân nghèo”, do CIFPEN tổ chức ngày 30-5-2006 trên website của VnMedia, địa chỉ www.vnmedia.vn