Hoạt động trong nước

VAA cùng các hội nghề nghiệp khởi xướng thành lập Câu lạc bộ Các nhà khoa học

Sáng ngày 2/4, tại Hà Nội, Hội Tự động hóa Việt Nam (VAA) cùng Hội người Việt Nam ở nước ngoài, Hội Vật lý Việt Nam, Hội Vi sinh vật Việt Nam, Hội hóa học Việt Nam đã có hội nghị bàn tròn để tìm giải pháp hợp tác trong hoạt động khoa học tại Việt Nam.

Hoạt động quốc tế

Chuyển đổi số là cuộc cách mạng về trí tuệ, cần vai trò của người đứng đầu

Tại Việt Nam, kể từ khi Chính phủ phê duyệt Chương trình chuyển đổi số (CĐS) quốc gia (vào năm 2020) đã có nhiều bộ/ngành, doanh nghiệp bắt tay vào xây dựng kế hoạch CĐS cho đơn vị mình.